Palmy, Cycasy, květináče Lechuza
Úvodní stránka Palmy do bytu Palmy do zahrad Květináče Framusa Kontakt Nákupní košík (0)
ZOBRAZ : AKCE | NOVINKY & TOP


Odkazy na naše weby OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.palmycycasy.cz. Zároveň nákupem v našem e-shopu potvrzujete, že jste s těmito obchodními podmínkami srozuměni. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a občanským zákoníkem.

Základní údaje: dodavatel: Libor Lešner, dodavatel je zapsán na Živnostenském úřadu č.j.ŽO/04/027509/92/SAM00, dodavatel je plátcem DPH., IČ: 42564182
(dále jen "dodavatel") 

·        Provozovna: Libušská 63/226, Praha 4 Libuš 142 00

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-SO: 10 – 18   NE: zavřeno

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.palmycycasy.cz je katalogem dodávaného zboží. Dostupnost zboží je uvedena u každého zboží: skladem – zboží alespoň 1 ks skladem, v případě zájmu o více kusů, doporučuji ověřit kolik ks je na skladě, na cestě -  zboží je objednáno, skladem cca do 10-15 dnů, objednáme – zboží není běžně skladem, objednává se na základě poptávky nebo momentálně vyprodáno, dostupnost zboží doporučuji ověřit telefonicky nebo e-mailem.

 K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny v e-shopu jsou schodné s cenami v naší kamenné prodejně.

UPOZORNĚNÍ: každá objednávka uskutečněna zákazníkem, která nebude stornována do 24 hodin od objednání je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

 

 

 

0 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Zaslání zboží

Zboží je zákazníkovi odesíláno dle výběru zákazníka:

 

květináče a rostliny do výšky 120cm  a váhy do 50Kg – službou PPL

rostliny nad 120cm výšky a hmotnosti vyšší než 50kg lze doručit: naší dopravou či lze vyzvednout osobně v naší kamenné prodejně.

Dodací lhůta


Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době službou PPL či naší dopravou, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží


Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele (při osobním odběru), dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím PPL a ve výjimečných případech po domluvě (na mandovav@seznam.cz nebo tel: 774419026) poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky), který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a informace o pěstování daného druhu rostliny či návod k použití v případě květináče Lechuza.
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí.

·        Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, pokud se nedomluví zákazník s dodavatelem jinak. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží při uzavření kupní smlouvy na dálku (prostřednictvím objednávky v e-shopu) má zákazník právo odstoupit od smlouvy dle § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

·        Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list


Záruční doba začíná u květináčů Lechuza běžet převzetím zboží zákazníkem.
Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na poškození zboží kupujícím (například odření laku květináče, ulomení umělohmotných částí) toto nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na rostliny se ze zákona nevztahuje záruka. V případě uhynutí rostliny do 3 měsíců od nákupu prokazatelně nezaviněné kupujícím (uschnutím, přemokřením nebo nedostatkem světla či jinak nevhodnými podmínkami) lze v individuálních případech rostlinu nahradit. Na mrazuodolné rostliny vysazované do půdy dáváme záruku pouze na ujmutí rostliny (rostlina se zakoření a začne vytvářet nové listy).


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace: pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.palmycycasy.cz, je povinen nás informovat na e-mail:libor.lesner@seznam.cz nebo mandovav@seznam.cz, do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu a adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží (také v sekci Kontaktní údaje). Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. V případě objemnějších rostlin, které nelze zaslat poštou či jinou zásilkovou službou je nutné,  aby kupující rostlinu dopravil na vlastní náklady do naší kamenné prodejny, kde mu bude rostlina (případně jiné zboží) v případě uznání reklamace vyměněna. V případě úhynu rostliny zasazené v květináči Lechuza, prokazatelně nezaviněné kupujícím (špatným zaléváním, uschnutí, přemokřením či nedostatkem světla a jiných podmínek potřebných pro růst rostliny) kupující dopraví tuto rostlinu včetně květináče do naší kamenné prodejny, kde mu bude v případě uznání reklamace zasazena rostlina náhradní.
Vyřízení reklamace: v případě reklamací zaslaných poštou či zásilkovou službou dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace dovezené na kamenou prodejnu řešíme okamžitě na místě v případě uznání reklamace výměnou za nové zboží (rostlinu či květináč). Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

·        Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy:Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit taktéž v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zboží musí být v původním stavu, v neporušeném původním obalu bez odřenin, škrábánců či jiných defektů v laku (v případě květináčů). V případě rostlin koupených přes eshop, lze rostliny vracet po telefonické dohodě nebo osobně v naší kamenné prodejně. V případě vrácení použitého nebo poškozeného zboží, bude toto zboží vráceno zpět odesilateli.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy: dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy: vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu
libor.lesner@seznam.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury (daňového dokladu), datum nákupu a přiložit do balíku originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Je taktéž nutné napsat do balíčku s vráceným zbožím i na e-mail, zda si přejete vrátit peníze (v tomto případě napíšete na e-mail i do balíku Vaše číslo účtu) nebo výměnu za jiné zboží (v e-mailu napíšete za jaké a do balíčku toto přání napíšete taktéž). Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, bude zboží vráceno nazpět odesilateli. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu (poníženou o poštovné), a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího.  

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, stavu zboží na skladě. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na libor.lesner@seznam.cz. 

·        Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.palmycycasy.cz stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
_